პუბლიკაციები

ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება ყოველწლიურად გამოსცემს პუბლიკაციას, რომელშიც გამოქვეყნებულია სტუდენტთა შრომები. 

 

მიმდინარეობს განახლება...
კონფერენციები

Created By Lemons