გამოყენებული წყაროს მითითება

ყველა გამოყენებული წყაროს მითითება ერთი არჩეული ფორმატის ფარგლებში (ვხელმძღვანელობთ, APA სტილით).

 •  წიგნი, რომელსაც ერთი ავტორი ჰყავს:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

კიდი, უ. (2002) კულტურა და იდენტურობა. ნიუ იორკი: პალგრეივ მაკმილანი.

 • წიგნი, რომელსაც ორი ან მეტი ავტორი ჰყავს:

ავტორის გვარი, ინიციალი., და ავტორის გვარი, ინიციალი. (თარიღი). სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

სუეილსი, ჯ.მ., და ფიკი, ქ.ბ. (1994). აკადემიური წერა მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. მიჩიგანი: მიჩიგანის უნივერსიტეტის პრესა.

 • წიგნი, რომელსაც რედაქტორი ჰყავს:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (რედ.). (გამოცემის თარიღი). სათაური. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

სტანტონი, დ.ქ., და ფარბმანი, ე. (რედ.). (2003). ქალის ავტოგრაფი: ავტობიოგრაფიის თეორია და პრაქტიკა. მიდლტაუნი: იბის პრესი.

 • სტატია ან დამოუკიდებელი თავი წიგნიდან, რომელსაც ერთი ან რამდენიმე რედაქტორი ჰყავს:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). სტატიის ან თავის სათაური. წიგნში რედაქტორის გვარი, ინიციალი. (რედ.). წიგნის სათაური (გვერდები). გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

შილზი, ე. (2002). ცენტრი და პერიფერია. წიგნში სპილმენი, ლ. (რედ.). კულტურის სოციოლოგია. ოქსფორდი: ბლექველი.

 • ხელახლა გამოცემული წიგნი:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). სათაური. (მერამდენე გამოცემაა). გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

სორენსონი, შ. (2002). როგორ დავწეროთ კვლევითი ნაშრომი. (მე-3 გამ.). ნიუიორკი: არკო.

 • წიგნი, რომელსაც ავტორი ან რედაქტორი არა ჰყავს:

წიგნის სათაური. (გამოცემის თარიღი). გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

ვებსტერის ახალი ლექსიკონი. (1961). სპინგფილდი: მერიამი.

 • მრავალტომიანი ნაშრომი:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (რედ.). (გამოცემის თარიღი). წიგნის სათაური. (ტომები).

გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

ბერი, ჯ.ვ., სეგალი, მ.ჰ., და კაგიციბასი, ს. (რედ.). (1996). კროსკულტურული ფსიქოლოგიის ცნობარი. (1-3 ტ.). ლონდონი: სეიგი.

 • ლექსიკონი:

სათაური. (მერამდენე გამოცემაა). (გამოცემის თარიღი). გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

ოქსფორდის მოკლე ინგლისური ლექსიკონი. (მე-5 გ.). (2002). ნიუ-იორკი: ოქსფორდის უნივერსიტეტის პრესა.

 • სტატია ჟურნალიდან:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). სტატიის სათაური. ჟურნალის სათაური, ტომის ნომერი, გვერდები (არ იწერება გვ.)

უიტკროფტი, გ. (2004, ივნისი). ტონი ბლერის ტრაგედია. ატლანტიკა, 293, 56-72.

 • სტატია გაზეთიდან:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). სათაური. გაზეთის სათაური, გვერდები (იწერება გვ.).

მოურისი, დ. (2003, 17 მარტი). პოლიტიკა - ბინძური თამაში? ნიუ იორკ თაიმსი, გვ. 11-12.

 • დისერტაცია ან ავტორეფერატი:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (გამოცემის თარიღი). სათაური. დისერტაცია, უნივერსიტეტი, მისი მდებარეობა.

წულაძე, ლ. (2003). სოციალიზაციის ზოგიერთი პრობლემა ქართული კულტურის კონტექსტში (ავტონომიურობა და სანქციები . საკანდიდატო დისერტაცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ.-ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

 • ლექციაზე მიცემული მასალა:

ლექტორის გვარი, ინიციალი. (თარიღი). სათაური. მასალა წარმოდგენილი ამა და ამ ლექციაზე, უნივერსიტეტი, მისი მდებარეობა.

წულაძე, ლ. (2005, აპრილი). მშობელთა რწმენის სისტემები კულტურაში. მასალა წარმოდგენილი კულტურის სოციოლოგიის ლექციაზე, ივ. ჯავახიშვილის სახ.-ის თბილისი სახ.-ფო უნივერსიტეტი, თბილისი.

 • სამთავრობო დოკუმენტი:

სამინისტროსა თუ დაწესებულების სახელწოდება. (გამოცემის თარიღი). დოკუმენტის სათაური (პუბლიკაციისა თუ ბრძანების ნომერი). გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

მენტალური ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტი. (1982). ტელევიზია და ქცევა: სამეცნიერო პროგრესის 10 წელი (DHHS პუბლიკაცია A 82-1195). ვაშინგტონი: აშშ-ს მთავრობის გამომცემლობა.

 • არანაბეჭდი წყაროები:

გვარი, ინიციალი. (პოზიცია). (თარიღი). სათაური [ფილმი, ტელეგადაცემა...]. გამოცემის ადგილი: გამომცემელი.

რედფორდ, რ. (რეჟისორი). (1980). უბრალო ადამიანები [ფილმი]. ჰოლივუდი: პარამაუნტი.

 • მასალა ინტერნეტიდან:

ავტორის გვარი, ინიციალი. (ინტერნეტში პუბლიკაციის თარიღი). დოკუმენტის სათაური. ნაშრომის სათაური სრულად. ნაშრომის ინტერნეტში მოძიების თარიღი და საიტის მისამართი.

 • ინტერნეტ-წიგნი

ბრაიანტ, პ. (1999). ბიომრავალგვარობა და დიალოგი. მოძიებული 4 ოქტომბერი, 1999, http:/www.

 • საგაზეთო სტატია ინტერნეტიდან

აზარი, ბ., და მარტინი, ს. (ოქტომბერი, 1999). უმაღლესი სკოლის ფსიქოლოგია. APA მონიტორი. მოძიებულია 7 ოქტომბერი, 1999, http:/www....

 • ჟურნალის სტატია ინტერნეტიდან

ფაინი, მ., და კურდეკი, ლ.ა. (1993). რეფლექსია. საგანმანათლებლო რეფორმის საკითხებზე. ამერიკელი ფსიქოლოგი, 48, 1141-1147. მოძიებულია 7 ივნისი, 1995. http:/www. .........

 

[APA References. Retrieved 22 May, 2005 from http:/webster.comment.edu/ada.htm]
კონფერენციები

Created By Lemons