სამ. ფიზიკა-ბიოფიზიკა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების სტუდენტური თვითმმართველობისა და სამედიცინო ფიზიკისა და ბიოფიზიკის დეპარტამენტის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება ტრადიციული სტუდენტური კონფერენცია "ფიზიკა მედიცინაში", რომელიც 2009-2010 სასწავლო წლიდან იღებს საწყისს. 

 • კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის სტუდენტებს. 
 • კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა რეგისტრაციისათვის უნდა მიმართონ თსსუ-ის სამედიცინო ფიზიკისა და ბიოფიზიკის დეპარტამენტს (ვაჟა-ფშაველას 29ა, პირველი სასწავლო კორპუსი, მე-7 სართული).
 • კონფერენციას  წინ უძღვის წინა შესარჩევი ეტაპი, რომელიც გაიმართება სამედიცინო ფიზიკისა და ბიოფიზიკის დეპარტამენტში კონფერენციამდე 1 კვირით ადრე.
 • სტუდენტთა ნაშრომები წარმოდგენილი უნდა იყოს პრეზენტაციის სახით. Powerpoint 2007 ან Prezi-ში ან პოსტერის სახით
 • თითო მოხსენებისათვის გათვალისწინებულია 7 წუთი, + 3 წუთი დისკუსიისათვის, პოსტერული მოხსენებისათვის 3 წუთი + 2 წუთი დისკუსიისათვის

კონფერენციაზე წარმოდგენილ ნაშრომებს შეაფასებს მოწვეული საპატიო ჟიური, შემდეგი კომპონენტების მეშვეობით: 

 1.  რამდენად კარგად ფლობს თემას,
 2. რამდენად სწორად იყენებს სამედიცინო ტერმინოლოგიას,
 3. რამდენად კარგად გადასცემს აუდიტორიას ინფორმაციას,
 4. ვიზუალური გაფორმება
 5. დროის რეგლამენტი
 6. დასმულ კითხვებზე პასუხი

ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი, ხოლო საუკეთესო მოხსენების ავტორები დაჯილდოვდებიან სამახსოვრო პრიზებით.

კონფერენციაზე დასწრება თავისუფალია.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

   sss.tsmu  or Students’ Scientific Society of Tbilisi State Medical University
  tsmu.scientific@gmail.com   

გისურვებთ წარმატებებს!!!
ივ.თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება

 
კონფერენციები

Created By Lemons