საინფორმაციო შეხვედრა

ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოებამ 26 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ცისფერ დარბაზში გამართა საინფორმაციო შეხვედრა.  

შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო პრეზენტაცია ივ.თარხნიშვილის სახ. სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების შესახებ. ასევე მცირე შეჯამება განხორციელდა ჩატარებულ კონფერენციების შესახებ და დაანონსდა 2014-2015 სასწავლო წელს განსახორციელებელი კონფერენციები, ტრეინინგები, სემინარები და კვლევები. 

  

ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, რომელიც გაჟღერებული იქნება შეხვედრაზე შეეხება სტუდენტთა დაფინანსებას საერთაშორისო კონფერენციაზე გასამგზავრებლად, სადაც წარადგეს მისივე სამეცნიერო ნაშრომს.

გაცნობებთ, რომ სასწავლო წლის ბოლოს შემაჯამებელ 77-ე სამეცნიერო კვლევით კონფერენციაზე წარმოდგენილი საუკეთესო კვლევი ნამუშევარი დაფინანსდება საერთაშორისო კონფერენციაზე წარსადგენად.


კონფერენციები

Created By Lemons