ჩვენ შესახებ

ჩვენს შესახებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის (თსსუ-ის) ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება /შემდგომში “საზოგადოება”/ თსსუ-ის სტუდენტთა ნებაყოფილობითი გაერთიანებაა, რომელიც ემყარება თვითმმართველობის პრინციპებს და თავის საქმიანობას წარმართავს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის, თსსუ-ის წესდების და აღნიშნული დებულების საფუძველზე. საზოგადოების მიზნებია:

 • თსსუ-ში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა
 • მედიკოს სტუდენტებში სამეცნიერო მუშაობის უნარ-ჩვევების დანერგვა
 • მათი გათვითცნობიერება სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის პრინციპებსა და მეთოდოლოგიაში
ამოცანები: 
 • თსსუ-ის კათედრებზე სამეცნიერო კლუბების ჩამოყალიბება
 • მეცნიერებით დაინტერესებულ მედიკოს სტუდენტთა ჩაბმა სტუდენტთა აღნიშნული კლუბების მუშაობაში და მათი საქმიანობის მონიტორინგი
 • ყოველწლიურად მედიკოს სტუდენტთა სამეცნიერო მუშაობის შეჯამება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების სახით
 • საქართველოს და უცხოეთის სამედიცინო სკოლების მსგავს სტრუქტურებთან კავშირის დამყარება და ინფორმაციის გაცვლის უზრუნველყოფა
 • ახალგაზრდა მეცნიერების ინფორმირება, რისთვისაც: გამოსცემს საკუთარ პოლიგრაფიულ მასალებს: კონფერენციების შრომათა კრებულებს (მოხსენებათა მასალები), ბუკლეტებს

აქტივობები: 

 • ,,სამეცნიერო საუბრები’’
 • STST ( Students’ Teaching Scientific Talks)
 • სასწავლო სამეცნიერო კონფერენცია უცხო ენაზე (ინგლისური, რუსული, ფრანგული, გერმანული)
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
 • ,,ჯანმრთელი ღიმილის კვირეული’’
 • საერთაშორისო ღონისძეიებები/სემინარები
 • ტუბერკულოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღე
 • Teddy-Bear-Hospital (TBH)
 • სემინარები სხვადასხვა აქტულაურ თემებზე

 

კონტაქტი:

   www.sss.tsmu.edu  or   ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება
   sss.tsmu  or Students’ Scientific Society of Tbilisi State Medical University
   IvTarkhnishvili  or  Students' Scientific Society of Tbilisi State Medical University
  tsmu.scientific@gmail.com   

 (+995) 577 780 788,  (+995) 598 54 28 74, (მიხეილ ჯანჯღავა)

          (+995) 592 15 39 39   (თორნიკე კალაძე)

  (032) 2 54 24 71

        

___________________________________________________________________________________________

გისურვებთ წარმატებებს!!!

ივანე თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების პრეზიდენტი

მიხეილ ჯანჯღავა
კონფერენციები

Created By Lemons